Michal PEŠKA

Bakalářská práce

Segmentální analýza tělesného složení u středoškolské populace dívek

Segmental analysis of body composition at the high school population of girls
Anotace:
V této bakalářské práci bylo hlavním cílem stanovení segmentální analýzy tělesného složení u dívek navštěvující střední školy v Olomouci a Litovli. Celkem jsme změřili 192 děvčat, které jsme podle věku rozdělili do čtyř skupin. Měření probíhalo pomocí monofrekvenčního přístroje Tanita BC 418 MA, který pracuje na principu bioelektrické impedance a vychází při stanovení tělesného složení z hodnoty celkové …více
Abstract:
The main goal of this bachelor's thesis was the determination of segmental analysis of the body composition. Respondents were consisted of high schools girls in the cities Olomouc and Litovel. We measured 192 girls altogether devided to 4 groups according to their age. The measurement was made by monofrequency apparatus Tanita BC 418 MA, which operates on the principle of bioelectrical impedance and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2013
Zveřejnit od: 30. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŠKA, Michal. Segmentální analýza tělesného složení u středoškolské populace dívek. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ipsnsw ipsnsw/2
16. 9. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 9. 2013
Marklová, E.
16. 9. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.