Miroslav SKLENÁŘ

Bakalářská práce

Srovnání vybraných parametrů tělesného složení u studentů a studentek 1. a 3. ročníku FTK UP na základě metody bioelektrické impedance

Comparison of selected parameters of body composition in male and female students in the first and in the third year of studies of Faculty of Physical Culture at Palacký University in Olomouc on the basis of bioelectrical impedance method.
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší tělesné složení u studentů a studentek 1. a 3. ročníku FTK UP v Olomouci. Měření proběhla v letech 2007 a 2009 na základě bioelektrické impedanční metody pomocí přístrojů Tanita BC-418MA a InBody 720. Sledovanými parametry bylo množství tělesného tuku, odhad celkové, extracelulární a intracelulární vody, která je součástí tukuprosté hmoty. Na základě zpracovaných výsledků …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with body composition in male and female students in the first and in the third year of studies of Faculty of Physical Culture at Palacký University in Olomouc. Students were measured in the years of 2007 and 2009 by the usage of first-rate devices of Tanita BC-418MA and InBody 720. Selected parameters were: body fat, body fat percentage, total body water, intra- and extra …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKLENÁŘ, Miroslav. Srovnání vybraných parametrů tělesného složení u studentů a studentek 1. a 3. ročníku FTK UP na základě metody bioelektrické impedance. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4fccz2 4fccz2/2
20. 9. 2011
Složky
Soubory
Marklová, E.
21. 9. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.