Prokop Ferdan

Bakalářská práce

Bioelektrická impedance - analýza a interpretace naměřených dat

Bioelectrical impedance - analysis and interpretation of obtained data
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyhodnocení dat získaných měřením na přístroji BIA 2000. První část práce se zabývá teoretickými poznatky ohledně tělesného složení a metod jeho měření. Blíže se seznámíme s metodou bioelektrické impedance. V druhé části vyhodnocujeme naměřená data, porovnáváme je s normálovými hodnotami a sledujeme rozdíly mezi jednotlivými věkovými skupinami (děti, mládež, nesportující dospělí …více
Abstract:
The objective of this thesis is evaluation of gained data measured with BIA 2000 device. First part of thesis shows theoretical knowledge regarding body composition and its measurement. We will also look closely on bioelectrical impedance method. In the second part we evaluate measured data, compare them with normal values and we monitor differences between individual age groups (children, youth, physically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2015
Zveřejnit od: 22. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ferdan, Prokop. Bioelektrická impedance - analýza a interpretace naměřených dat. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická