Kateřina HERZIGOVÁ

Bakalářská práce

Naplňování potřeb pacientů paliativní péče dobrovolníky v lůžkových hospicích Jihomoravského kraje

Fulfilment of pallitative care patient's needs by volunteers in Hospice inpatient care in South-Moravian region
Anotace:
Tématem bakalářské práce je naplňování potřeb pacientů paliativní péče dobrovolníky v lůžkových hospicích Jihomoravského kraje. Cílem práce je zjistit, které z potřeb pacientů v lůžkových hospicích - v hospici sv. Alžběty a Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě naplňují dobrovolníci. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první, teoretické, jsou vysvětleny základní pojmy, popis hospicových …více
Abstract:
Theme of this Bachelor thesis is fulfillment of Palliative care patient's needs by volunteers in Hospice inpatient care in South-Moravian region. The aim is to find out, which needs can be fulfilled by volunteers in hospices - in hospice sv. Alžběta and Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa in Rajhrad. Bachelor thesis consists of two parts. In the theoretical part, basic concepts, description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERZIGOVÁ, Kateřina. Naplňování potřeb pacientů paliativní péče dobrovolníky v lůžkových hospicích Jihomoravského kraje. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník