Bc. Lucie ČAJKOVÁ

Bakalářská práce

Dobrovolnictví v paliativní péči

Volunteering in palliative care
Anotace:
Bakalářská práce ?Dobrovolnictví v paliativní péči? nabízí svým čtenářům základní vhled do problematiky paliativní a hospicové péče, dobrovolnictví a dobrovolnictví v paliativní péči. Objasňuje základní pojmy a přístupy v těchto oblastech a nahlíží na práci všeobecné sestry v paliativní péči a její spolupráci s dobrovolníky. Praktická část bakalářské práce se zabývá zjištěním, jaké mají studenti oboru …více
Abstract:
Bachelor thesis "Volunteering in palliative care" offers its readers a basic insight into the problems of palliative and hospice care, volunteering and volunteering in palliative care. It explains the basic concepts and approaches in these areas and looks at the work of nurses in palliative care and its cooperation with volunteers. The practical part of the bachelor thesis deals with findings what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAJKOVÁ, Lucie. Dobrovolnictví v paliativní péči. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta