Bc. Monika Kopečná

Diplomová práce

Dobrovolnictví v hospicové péči

Volunteering in hospice care
Anotace:
Cílem diplomové práce Dobrovolnictví v hospicové péči, je zjistit a popsat zkušenosti s umíráním z pohledu čtyř dobrovolníků z vybraných hospicových zařízení. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů dobrovolnictví, hospicová péče. V práci je přiblížen význam paliativní péče, hospicové péče a specifika dobrovolnictví v hospicové péči. …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis titled Volunteering in hospice care, is to find out and describe the experi-ence with dying from the perspective of four volunteers from selected hospice facilities. The diploma thesis is divided into the theoretical and the empirical part. The theoretical part focuses on the concept of volunteering, hospice care. The work describes the impor-tance of palliative care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopečná, Monika. Dobrovolnictví v hospicové péči. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe