Bc. Eliška Hocková

Bakalářská práce

Podpora expresivních složek komunikační schopnosti u žáků mladšího školního věku

Promoting the expressive components of the communication ability of pupils of younger school age
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je podpora expresivních složek komunikační schopnosti u žáků mladšího školního věku v běžné škole. V teoretické části, která je rozdělena na dvě kapitoly, se nabízí shrnutí poznatků získaných z odborné literatury. V první kapitole jsou vymezeny pojmy komunikace, jazykové roviny a narušená komunikační schopnost. Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristiku mladšího …více
Abstract:
The main topic of the bachelor thesis is the support of expressive components of communication ability of younger school-age pupils studying at common school. The theoretical part, which is divided into two chapters, consists of literature findings. The first chapter defines terms such as communication, language level, and impaired communication ability. The second chapter deals with the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta