Bc. Anna Matušinová

Diplomová práce

The Concept of Religious Freedom in the European Union

The Concept of Religious Freedom in the European Union
Anotace:
Otázka náboženské svobody je v současnosti ožehavým problémem. Předkládaná práce proto zkoumá, zda existuje korelace mezi politikou, justicí a veřejným míněním. Práce se snaží dokázat, že chápání jednotlivých aktérů není jednotné. Analýza začíná vymezením právních dokumentů, které jsou v kontextu Rady Evropy a Evropské unie důležité. Autorka v několika kapitolách popisuje historický vývoj náboženské …více
Abstract:
The freedom of religion is a hot issue currently. Hence, the aim of the presented thesis is to study whether there is a correlation between politics, the judicial world and public opinion. The text follows the approaches of these actors and compares them. The thesis attempts to prove that the comprehension of these actors is not unified. The analysis begins with the delimitation of legal documents …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií