Bc. Eliška Palasová

Diplomová práce

Pozdně moderní rodina a její proměny s ohledem na pozici matek malých dětí na pracovním trhu

Late - Modern Family and its Changes with Regard to the Position of Mothers of Small Children in the Labor Market
Anotace:
Harmonizace pozdně moderní rodiny a zaměstnávání matek malých dětí je tématem moderní doby a souvisí s novým termínem pozdně – moderní rodina. Vývoj rozdělení rodinných rolí se vyskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničních státech. Teoretická část popisuje základní východiska této tématiky. Výzkumná část se zabývá především postoji a názory matek na možnosti sladění pracovního a rodinného …více
Abstract:
Harmonization of late modern families and the employment of mothers of young children is the theme of the modern age and is associated with a new deadline of late - modern family. The development division of family roles occurs not only in the Czech Republic but also in foreign countries. The theoretical part describes the basic assumptions of the subject. The research part deals with the attitudes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM3592

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
 • Vedoucí: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses iqw1ca iqw1ca/5
14. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
14. 5. 2015
15. 5. 2015
Kohout, J.
15. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.