Barbora Hanušová

Master's thesis

Analýza proměny financování strukturální politiky 2014-2020 v kontextu aktuálních problémů evropské integrace: vliv hospodářské krize, vize a cíle strategie Evropy 2020, globalizace a konkurenceschopnost EU

The analysis of the transformation of the funding of the structural policiy 2014-2020 in the context of actual problems of european integration: the impact of the economic crisis, the vision and targets of the Europe 2020 strategy, globalization and competitiveness of the EU
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na proměnu financování strukturální politiky Evropské unie mezi programovými obdobími 2007-2013 a 2014-2020. První část práce představuje teoretická východiska rozebíraného tématu a zachycuje vývoj pojetí hospodářské a sociální soudržnosti společně s návrhy odborníků na reformu jejího financování. Druhá část obsahuje charakteristiku problémů a výzev evropské integrace. Třetí …more
Abstract:
The final thesis focuses on the transformation of the financing of the European Union structural policy between two programming periods 2007-2013 and 2014-2020. The first part presents the theoretical basis of analysed subject, and shows the development of the concept of economic and social cohesion, together with the experts' proposals to reform its financing. The second part contains the characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Martin Pělucha
  • Reader: Oto Potluka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42048