Ing. Jan Rederer

Diplomová práce

Analýza a hodnocení procesu získávání a dostupnosti finančních prostředků z Evropského sociálního fondu u neziskových organizací

Analysis and evaluation of the process of obtaining and the availability of funding from the European Social Fund for non-profit organizations
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá detailním pohledem na proces čerpání dotací z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nevládními neziskovými organizacemi. Pozornost je věnována administrativním a procesním překážkám, které jsou spojeny s projektovým cyklem. V úvodu diplomové práci jsou uvedeny její cíle, které budou naplňovány v jednotlivých kapitolách. Dále jsou na začátku práce zmíněny výzkumné …více
Abstract:
This thesis deals with a detailed look at the process of drawing subsidies from the Operational Programme Human Resources and Employment by NGO´s. Attention is paid to administrative and procedural obstacles that are associated with the project cycle. At the beginning of the thesis author describes the objectives that will be met in each chapter. Furthermore, at the beginning of the research work are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rederer, Jan. Analýza a hodnocení procesu získávání a dostupnosti finančních prostředků z Evropského sociálního fondu u neziskových organizací. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN