Theses 

Byrokracie a veřejná správa – Bc. Tomáš Černý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Černý

Diplomová práce

Byrokracie a veřejná správa

Bureaucracy and Public Administration

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou byrokracie ve veřejné správě. V první části práce je popsán vývoj byrokracie v historických souvislostech od diletantské formy správy až po vydělení jejich charakteristických rysů. Pozornost je věnována vývoji byrokracie v České republice. Druhá část práce je věnována teoretickým přístupům k byrokracii. Je charakterizována teorie byrokracie od Maxe Webera a nastíněna kritika jeho pojetí byrokracie. Součástí práce je také analýza realizace Smart Administration ve veřejné správě v České republice v období 2007 - 2015. Smyslem zpracování analýzy je pokusit se odpovědět na otázku, jestli zavedení strategie Smart Administration vedlo ke zvýšení kvality a výkonnosti veřejné správy.

Abstract: This thesis deals with the problems of bureaucracy in public administration. The first part describes a development of bureaucracy in the historical context of the dilettantish administration to separation of its characteristic features. Attention is dedicated the development of bureaucracy in the Czech Republic. The second part is devoted to theoretical approaches of bureaucracy. There is characterized theory of bureaucracy by Max Weber and outlined criticism of his concept of bureaucracy. The analysis of implementation of the Smart Administration in public administration in the Czech Republic during the period 2007 - 2015 is also part of the thesis. The effort of this thesis is to answer the question whether introduction of the Smart Administration strategy has led to improved quality and efficiency of public administration.

Klíčová slova: byrokracie, veřejná správa, teorie panství, Smart Administration, bureaucracy, public administration, theory of authority

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz