Bc. Tomáš Černý

Diplomová práce

Byrokracie a veřejná správa

Bureaucracy and Public Administration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou byrokracie ve veřejné správě. V první části práce je popsán vývoj byrokracie v historických souvislostech od diletantské formy správy až po vydělení jejich charakteristických rysů. Pozornost je věnována vývoji byrokracie v České republice. Druhá část práce je věnována teoretickým přístupům k byrokracii. Je charakterizována teorie byrokracie od Maxe Webera a nastíněna …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of bureaucracy in public administration. The first part describes a development of bureaucracy in the historical context of the dilettantish administration to separation of its characteristic features. Attention is dedicated the development of bureaucracy in the Czech Republic. The second part is devoted to theoretical approaches of bureaucracy. There is characterized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta