Jana GAJDOVÁ

Bakalářská práce

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA HLUČÍNSKU

COMMUNITY PLANNING OF SOCIAL SERVICES FOR THE ELDERLY IN THE HLUCIN REGION
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálními službami určenými seniorům v regionu Hlučínsko. Cílem práce je zmapovat využití a potřebnost sociálních služeb pro seniory a zjistit, o jaký druh sociálních služeb určených seniorům je v regionu největší zájem, zda současné pokrytí sociálními službami je vyhovující a dostačující, které sociální služby by se měly podpořit či rozšířit, nebo které v regionu úplně …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on social services for seniors in the region Hlucin. The target is to describe uses and needs of social services for seniors and find out which kind of social services for seniors in the region are the most attractive, if current offer of social services is suitable and sufficient, and which kind of social services should more supported or expanded, or doesn?t exist at all …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2012
Zveřejnit od: 5. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJDOVÁ, Jana. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA HLUČÍNSKU. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce