Hana Zoubková

Master's thesis

Strategická analýza firmy ZAK Praha

Abstract:
Cílem práce je provedení strategické analýzy živnostenského podnikání fyzické osoby. Aplikací teoretického aparátu se odhalují příležitosti a hrozby vyplývající pro analyzovanou firmu z jejího okolí a také silné a slabé stránky firmy samotné. Syntéza nejvýznamnějších poznatků formou SWOT analýzy je pak východiskem pro strategická doporučení firmě.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2007
  • Supervisor: Ivana Středová
  • Reader: Lucie Vainerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/2652