Hana Zoubková

Master's thesis

Strategická analýza firmy ZAK Praha

Anotácia:
Cílem práce je provedení strategické analýzy živnostenského podnikání fyzické osoby. Aplikací teoretického aparátu se odhalují příležitosti a hrozby vyplývající pro analyzovanou firmu z jejího okolí a také silné a slabé stránky firmy samotné. Syntéza nejvýznamnějších poznatků formou SWOT analýzy je pak východiskem pro strategická doporučení firmě.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedúci: Ivana Středová
  • Oponent: Lucie Vainerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/2652

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management