Bc. Pavel Klement

Master's thesis

Problémy demokracie (F. Fukuyama, F. Zakaria, J. Pehe, M. Klíma)

Problems of democracy
Abstract:
Demokracie je systém vládnutí, který se po stovkách let vývoje stal silným a nenahraditelným základem moderního liberálního světa. Hledání nejvhodnějšího systému se zdá být u konce. Je však opravdu demokracie bezchybná? Nově objevené důkazy problémů ukazují, že s demokracií všechno v pořádku není. Cílem práce je pojmenovat, označit, popsat a analyzovat jevy, které poukazují na problémy či krizi demokracie …more
Abstract:
Democracy is the system of government, which became strong and irriplaceble basis of modern liberal world after houndreds of yeras of development. Finding of the best and the most suitable systém seems to end. However, is the democracy flawless? Currently, the new evidence increasingly shows that all is not right and democracy has problems. The aim of the master’s thesis is to name, indicate, discribe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Reader: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics

Theses on a related topic