Bc. Pavel Klement

Master's thesis

Problémy demokracie (F. Fukuyama, F. Zakaria, J. Pehe, M. Klíma)

Problems of democracy
Anotácia:
Demokracie je systém vládnutí, který se po stovkách let vývoje stal silným a nenahraditelným základem moderního liberálního světa. Hledání nejvhodnějšího systému se zdá být u konce. Je však opravdu demokracie bezchybná? Nově objevené důkazy problémů ukazují, že s demokracií všechno v pořádku není. Cílem práce je pojmenovat, označit, popsat a analyzovat jevy, které poukazují na problémy či krizi demokracie …viac
Abstract:
Democracy is the system of government, which became strong and irriplaceble basis of modern liberal world after houndreds of yeras of development. Finding of the best and the most suitable systém seems to end. However, is the democracy flawless? Currently, the new evidence increasingly shows that all is not right and democracy has problems. The aim of the master’s thesis is to name, indicate, discribe …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics

Práce na příbuzné téma