Ing. Nelly Volfová

Bachelor's thesis

Postava Ferdinanda Vaňka v dobových sociokulturních souvislostech: Vývoj společenského typu v dílech Václava Havla, Pavla Landovského, Pavla Kohouta, Jiřího Dienstbiera, Toma Stopparda a Marka Hejduka

The character of Ferdinand Vanek in socio-cultural context: The development of a social type in the works of Vaclav Havel, Pavel Landovsky, Pavel Kohout, Jiri Dienstbier, Tom Stoppard and Marek Hejduk
Abstract:
Ferdinand Vaněk je fiktivní dramatickou postavou, která se poprvé objevila v díle Václava Havla. Do svých divadelních her si ji následně vypůjčilo pět dalších autorů, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier, Tom Stoppard a Marek Hejduk. V jejich díle reprezentuje zakázaného autora, který je pronásledovaný československým režimem v období normalizace a vyrovnává se i s porevolučním obdobím. Ferdinand …more
Abstract:
Ferdinand Vaněk is a fictional dramatic figure that first appeared in Václav Havel plays. Subsequently, five other authors borrowed the figure for their own plays. It was Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier, Tom Stoppard and Marek Hejduk. Ferdinand Vaněk represents in their plays not only a banned author that is being persecuted by the Czechoslovak regime during the period of normalization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2019
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta