Bc. Dagmar Krejzová

Bachelor's thesis

Chráněné pracovní dílny

Sheltered Workshops
Abstract:
Práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, možnostmi jejich zaměstnávání a opatřeními na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. První část se zaměřuje na charakteristiku osob se zdravotním postižením, charakteristiku posuzování invalidity a strukturu osob se zdravotním postižením v České republice. Ve druhé části je popsáno právní postavení osob se zdravotním postižením …more
Abstract:
This thesis deals with the employment of physically handicapped people, their working opportunities, and supporting measures for the employment of disabled people. The first part is focused on characteristics of the disabled persons, disability assessment criteria, and a structure of persons with disabilities in the Czech Republic. The second section describes the legal status of disabled people according …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Struková Holubová
  • Reader: JUDr. Ondřej Kuchař

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS