Denisa HALFAROVÁ

Bakalářská práce

Lo trágico en las obras teatrales de Federico García Lorca

The tragedy in the plays of Federico Garcia Lorca
Abstract:
The main aim of my work was attempt to demonstrate an interpretation of tragedy at three rural tragedies, written by Federico García Lorca, one of the most significant authors of spanish tragedy of the 20th century.
Abstract:
Hlavním cílem této práce je přiblížit pojetí tragična ve třech venkovských tragédiích Federica García Lorcy, jednoho z nejvýznamnějších autorů španělské tragédie 20.století.
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Mlčoch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALFAROVÁ, Denisa. Lo trágico en las obras teatrales de Federico García Lorca. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělština ve sféře podnikání