Melánie Svobodová

Diplomová práce

Organizace zřizované územními samosprávnými celky a kontrola jejich hospodaření

Organizations Established by Municipalities and Control of their Economy
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo provést analýzu hospodaření organizací zřízených městem Uherské Hradiště v souvislosti s rozpočtovými a účetními vztahy mezi organizacemi a městem Uherské Hradiště a kontrolou jejich hospodaření. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, město Uherské Hradiště a jeho zřízené organizace. V praktické části byla provedena analýza poskytnutých peněžních prostředků …více
Abstract:
The purpose of the diploma thesis is to analyze economy of organizations, which are established by a city Uherske Hradiste, in relation with a budget and accountant matters between these organizations and the city Uherske Hradiste and a supervision of organization´s economy. The theoretical part of this work is focused on characterization of the main terms such as the city Uherske Hradiste and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Jitka Znebejánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava