Ing. Helena Chasikidisová

Bakalářská práce

Laboratorní zkoumání korupce

Corruption in laboratory
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Laboratorní zkoumání korupce“ je pomocí jednoduchého experimentu analyzovat sklony ke korupčnímu chování různých skupin osob. Na základě získaných výsledků a srovnání se zahraničními pracemi pak posoudit možnosti, které experimentální metody přinášejí do problematiky měření míry korupce. První část práce je vstupem do problematiky korupce. Druhá část seznamuje s historií, metodologií …více
Abstract:
The aim of this bachelor diploma work „Corruption in Laboratory “ is to analyse inclinations toward corrupt behaviour in different groups of people through a simple experiment. Based on the gathered data and the comparison with works written abroad the author strives to consider possibilities experimental methods bring into the field of measuring corruption. The first part brings an introduction to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika