Bc. Helena Chasikidisová

Diplomová práce

Korupce ve veřejné správě (teoretické a experimentální přístupy)

Corruption in the Public Administration: Theory and Experiment
Anotace:
Cílem diplomové práce „Korupce ve veřejné správě: teoretické a experimentální přístupy“ je posouzení možností, které nabízí metody experimentální ekonomie v oblasti zkoumání korupce. Na základě analýzy korupčního klimatu České republiky a realizace ekonomického experimentu po vzoru zahraničních autorů rovněž zhodnocení jejich relevance v českém prostředí. První část práce je teoretickým vstupem do …více
Abstract:
The aim of the thesis "Corruption in the Public Administration: Theory and Experiment" is to assess the possibilities offered by the methods of experimental economics in the investigation of corruption. Based on the analysis of the corruption climate in the Czech Republic and implementation of an economic experiment along the lines of a similar experiment carried out abroad, it also strives to assess …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa