Mgr. Matúš Hubcej

Diplomová práce

Zmluva o prevode podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným

Share Transfer Agreement in a Limited Liability Company
Abstract:
This thesis discusses general aspects of share transfers in Limited Liability Companies focussing on the share transfer agreement. First chapter includes general description of the share and the influence of the articles of association on its transfer. Analysis of the share transfer agreement is discussed in the second chapter, which is structured in a form of steps, which parties undergo in the process …více
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na všeobecné aspekty prevádzania podielu v spoločnostiach s ručením obmedzeným s dôrazom na zmluvu o prevode podielu. Prvá kapitola rozoberá všeobecnú charakteristiku podielu a vplyv spoločenskej zmluvy na jeho prevod. Problematika zmluvy o prevode podielu je rozobraná v druhej kapitole, ktorá je štruktúrovaná v podobe krokov, ktoré strany pri uzatváraní podstupujú. Súčasťou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta