Theses 

Veřejné soutěže v odvětví dálkové železniční dopravy osob v ČR – analýza dopravních ramen Praha – Ostrava a Praha – České Budějovice – Ing. Jiří Bednařík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jiří Bednařík

Bakalářská práce

Veřejné soutěže v odvětví dálkové železniční dopravy osob v ČR – analýza dopravních ramen Praha – Ostrava a Praha – České Budějovice

Procurements in the intercity rail passenger transport in the Czech Republic - Analysis of the Prague - Ostrava and Prague - České Budějovice Routes

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Veřejné soutěže v odvětví dálkové železniční dopravy osob v ČR – analýza dopravních ramen Praha – Ostrava a Praha – České Budějovice“ je identifikace ekonomických a společenských výhod a nevýhod, které plynou ze zavedení veřejné soutěže o zajištění provozu na linkách Praha – Ostrava a Praha – České Budějovice. Nejprve je vysvětlen význam Ostravy a Českých Budějovic v české dopravní síti dle síly dojížďkových proudů. Následuje charakteristika dopravního trhu na obou relacích. Kapitoly jsou dále věnovány veřejné podpoře české železnice, právním aspektům veřejných soutěží, problematice kapacity dopravní cesty, tarifní integraci a nárokům na dopravce. Na závěr jsou zjištění interpretována pomocí SWOT analýzy a linky jsou porovnány z hlediska vhodnosti vypsání nabídkových řízení.

Abstract: The goal of this bachelor thesis “Procurements in the Intercity Rail Passenger Transport in the Czech Republic – Analysis of the Prague – Ostrava and Prague – České Budějovice Routes” is to identify economic and social advantages and disadvantages that may result from the implementation of procurements of transportation services in the Prague – Ostrava and Prague – České Budějovice routes. First, the importance of Ostrava and České Budějovice in the Czech transport network is explained by the strength of commuting flows. Then, the transportation market of both routes is described. Next chapters discuss the need for subsidizing the Czech railway, legal aspects of the procurements, the issue of infrastructure capacity, tariff integration and demands on the operators. In conclusion, the findings are interpreted using SWOT analysis and routes are compared in terms of the appropriateness of implementing tenders.

Klíčová slova: Železniční doprava, veřejná soutěž, linka Praha – Ostrava, linka Praha – České Budějovice, SWOT analýza, Rail transport, procurement, Prague – Ostrava route, Prague – České Budějovice route, SWOT analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz