Miroslava Mixánová

Bachelor's thesis

Mzdy z pohledu účetního a daňového ve společnosti Hanácká kooperace, a. s.

Wages from an accounting and a tax point of view in Hanácká kooperace, Plc.
Abstract:
Práce je zaměřena na problematiku mezd z účetního a daňového hlediska. V teoretické části jsou popsány základní zásady pracovněprávního vztahu pro systém odměňování zaměstnanců se zaměřením na benefity z pohledu pracovního, daňového a účetního práva. Součástí této kapitoly je také výpočet a účtování mezd a jejich složek. Praktická část je věnována analýze současného stavu systému odměňování ve vybraném …more
Abstract:
The work is focused on wages from the accounting and tax point of view. The theoretical part describes the basic principles of the labor-law relationship for the employee remuneration system focusing on benefits from the point of view of labor, tax and accounting law. Part of this chapter is also the calculation and accounting of wages and their components. The practical part is devoted to the analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Ing. Jitka Matějková
  • Reader: Ing. Miroslav Hruban

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKADEMIE STING