Tereza Hůšová

Bachelor's thesis

Regionální rozvoj realizovaný kraji Středočeský kraj

Regional development implemented by the Region of Central Bohemia
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na regionální politiku krajů a regionální rozvoj především Středočeského kraje. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuje práce na regionální rozvoj, regionální politiku její přístupy a metody.Analytická část, je zaměřena na Swot analýzu Středočeského kraje a podrobně rozebírá situaci kraje v rámci regionálního rozvoje a regionální …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on regional policy of regions and regional development in the Central Bohemian region. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on regional development, regional policy approaches and methods. The analytical part focuses on the SWOT analysis of the Central Bohemian region and analyzes in detail the situation of the region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 1. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hůšová, Tereza. Regionální rozvoj realizovaný kraji Středočeský kraj. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha