Bc. Timotej Krišto

Diplomová práce

Využitie moderných technologií v marketingovej komunikacii B2C

Use of modern technologies in promotion B2C
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of advanced communications options, technologies that communicate selected commercial banks operating in the Slovak financial market. Part of the main objective is the analysis and use of these options, depending on their use for their employees, clients and the public. Diploma thesis contains five chapters. The first chapter focuses on describing basic theoretical …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na analýzu moderných komunikačných možností, technológií, ktorými komunikuje vybraná komerčná banka pôsobiaca na slovenskom finančnom trhu. Súčasťou hlavného cieľa je analýza a využitie týchto možností z pohľadu klientov. Diplomová práca obsahuje päť kapitol. Prvá kapitola je zameraná na popísanie základných teoretických východísk riešenej problematiky. Obsahuje moderné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace