Kristýna WAGNEROVÁ

Bakalářská práce

Compiling a Terminological Dictionary for Teaching Corporate Finance in English

Compiling a Terminological Dictionary for Teaching Corporate Finance in English
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the creation of an English-Czech and Czech-English terminological dictionary based on Corporate Finance, the teaching subject at Tomas Bata University in Zlín. The thesis is divided into two parts. The theoretical part acquaints the readers with the detailed information from lexicological and lexicographical fields. Particularly it deals with the theoretical criteria …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je tvorba anglicko-českého a česko-anglického terminologického slovníčku pro předmět Podnikových financí, vyučovaný v anglickém jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část seznamuje čtenáře s detailními informacemi z lexikologického a lexikografického hlediska. Zaměřuje se zejména na teoretický postup tvorby slovníků. Cílem praktické části je provést čtenáře …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WAGNEROVÁ, Kristýna. Compiling a Terminological Dictionary for Teaching Corporate Finance in English. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe