Bc. Kamila Zemanová

Master's thesis

Aspekty poskytování kulturně specifické ošetřovatelské péče

Aspects of providing culturally specific nursing care
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá tématikou aspektů poskytování kulturně specifické péče. V teoretické části jsou obecně rozebrány pojmy a prvky týkající se multikulturního ošetřovatelství, pojištění cizinců, komunikaci verbální i neverbální ve spojení s kulturně specifickou péčí. Empirická část obsahuje analýzu výzkumného šetření u všeobecných sester Nemocnice Jihlava s poskytováním kulturně specifické péče …viac
Abstract:
The thesis deals with the theme of culturally specific aspects of providing care. In the theoretical part is discussed the concepts and elements related to multicultural nursing, insurance for foreigners, communication verbal and nonverbal, in conjunction with culturally specific care. Empirical part contains an analysis of a research nurses Hospital Jihlava providing culturally specific care. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Oponent: Mgr. Soňa Šestáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Intensive Care