Bc. Kamila Zemanová

Master's thesis

Aspekty poskytování kulturně specifické ošetřovatelské péče

Aspects of providing culturally specific nursing care
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématikou aspektů poskytování kulturně specifické péče. V teoretické části jsou obecně rozebrány pojmy a prvky týkající se multikulturního ošetřovatelství, pojištění cizinců, komunikaci verbální i neverbální ve spojení s kulturně specifickou péčí. Empirická část obsahuje analýzu výzkumného šetření u všeobecných sester Nemocnice Jihlava s poskytováním kulturně specifické péče …more
Abstract:
The thesis deals with the theme of culturally specific aspects of providing care. In the theoretical part is discussed the concepts and elements related to multicultural nursing, insurance for foreigners, communication verbal and nonverbal, in conjunction with culturally specific care. Empirical part contains an analysis of a research nurses Hospital Jihlava providing culturally specific care. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2016
  • Reader: Mgr. Soňa Šestáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta