Bc. Zdeněk Habr

Diplomová práce

Vybrané problémy řízení úvěrového rizika v komerčních bankách

Selected problems of credit risk management in commercial banks
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Vybrané problémy řízení úvěrového rizika v komerčních bankách“ je analýza systému řízení úvěrového rizika. Úvodní část je zaměřena kategorizaci finančních rizik, zejména na úvěrové riziko, jeho složky a příčiny. Další část je věnována regulaci obezřetného podnikání bank. Následující kapitoly se věnují řízení úvěrového rizika na úrovni bank, především úvěrovým postupům, jednotlivým …více
Abstract:
The subject of the thesis „Selected problems of credit risk management in commercial banks“ is the analysis of the system credit risk management. The first part is focused on the categorization financial risks, in particular credit risk, its components and causes. Another part is devoted to the prudential regulation of banks. The following chapters deal with credit risk management at the level of banks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance