Bc. Roman Verner

Diplomová práce

Formy řízení úvěrového rizika v bankách

Forms of Credit Risk Management in Banks
Anotace:
Diplomová práce „Formy řízení úvěrového rizika v bankách“ se zaměřuje v první části na regulaci a dohled bank, jako na nezbytnost bankovního sektoru v dnešní době, s poukázáním na Basel II a jeho regulatorní kapitálové požadavky pro úvěrové, tržní a operační riziko. Druhá část se věnuje představení základních finančních rizik, kterým se bankovní systém snaží čelit. Třetí část se detailněji věnuje riziku …více
Abstract:
The first section of the thesis "The forms credit risk management in banks" focuses on bank regulation and supervision as a necessity in today´s banking sector with references to Basel II and its regulatory capital requirements for credit, market and operational risks. The second section is dedicated to the introduction of the basic financial risks that banks face. The third section details the risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Přemysl Rohlíček
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance