Bc. Tereza Halfarová

Diplomová práce

Swapy úvěrového selhání při řízení úvěrového rizika

Credit Default Swaps in Credit Risk Management
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím swapů úvěrového selhání při řízení úvěrového rizika. Nejprve je proto definován samotný pojem úvěrového rizika a jsou zmíněna také další rizika, kterým musí finanční instituce při provozování své činnosti čelit. Poté jsou popsány jednotlivé kroky procesu řízení úvěrového rizika, kdy jedním z možných přístupů je transfer tohoto rizika skrze swap úvěrového …více
Abstract:
The subject of the submitted thesis is the use of credit default swaps in credit risk management. First, the term credit risk is defined, and other risks, which affect financial institutions in conducting their business, are introduced. Then the steps taken in process of credit risk management are described. One of the possible approaches to identified credit risk is its transfer through credit default …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Oleg Deev
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance