Biwei Guan

Bachelor's thesis

Financial Analysis of Hella Company

Financial Analysis of Hella Company
Abstract:
This thesis is write about what is the financial analysis and the financial analysis of Hella company.The goal of this thesis is to analyze Hella company’s financial position by using common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition from 2012 to 2015.Hella is a global, independent, family-owned company boasting around 32,000 employees at over 100 locations in more than 35 …more
Abstract:
This thesis is write about what is the financial analysis and the financial analysis of Hella company.The goal of this thesis is to analyze Hella company’s financial position by using common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition from 2012 to 2015.Hella is a global, independent, family-owned company boasting around 32,000 employees at over 100 locations in more than 35 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Karolina Lisztwanová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava