Biwei Guan

Bakalářská práce

Financial Analysis of Hella Company

Financial Analysis of Hella Company
Anotace:
This thesis is write about what is the financial analysis and the financial analysis of Hella company.The goal of this thesis is to analyze Hella company’s financial position by using common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition from 2012 to 2015.Hella is a global, independent, family-owned company boasting around 32,000 employees at over 100 locations in more than 35 …více
Abstract:
This thesis is write about what is the financial analysis and the financial analysis of Hella company.The goal of this thesis is to analyze Hella company’s financial position by using common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition from 2012 to 2015.Hella is a global, independent, family-owned company boasting around 32,000 employees at over 100 locations in more than 35 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance