Mgr. František GREGOR

Bakalářská práce

Svahové deformace severní části hřbetu Ondřejníka (Štramberská vrchovina)

The Slope deformations in northern part of Ondřejník ridge (The Štramberk upland)
Anotace:
Tato práce se zabývá výskytem svahových deformací v severní části hřbetu Ondřejníka ležícím ve Štramberské vrchovině a mapuje rozšíření tohoto jevu. Zhodnocuje geologické a geomorfologické aspekty zapříčiňující vnik svahových deformací. Dokládá principy fungování mechanismů vedoucích k sesuvům na příkladových svahových deformacích v této lokalitě. K prozkoumání struktury rozvolňujícího se hřbetu bylo …více
Abstract:
This thesis deals with distribution of slope deformations in northern part of the Ondřejník ridge, located in the Štramberk upland, including mapping of this phenomenon distribution. It reviews geological and geomorphological activating aspects of slope deformations genesis. Mechanisms of landslide genesis are illustrated at the exemplar slope deformations in this location. It was applied geophysics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zveřejnit od: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREGOR, František. Svahové deformace severní části hřbetu Ondřejníka (Štramberská vrchovina). Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta