Matúš Javor

Bakalářská práce

Peněžní iluze a utopené náklady

Money Illusion and Sunk Costs
Anotace:
Bakalářská práce na téma Peněžní iluze a utopené náklady se zabývá problematikou iracionálního chování jedinců, respektive jevy takové chování způsobující. Konkrétně se jedná o jevy peněžní iluze a započítávání utopených nákladů. Cílem práce je ucelit teoretické poznatky o těchto dvou jevech a následně je s využitím experimentu aplikovat a ověřit na vybraném vzorku lidí.
Abstract:
Bachelor thesis on the topic Money Illusion and Sunk Costs deals with irrational behaviour of individuals, or more precisely with effects, which cause such behaviour. Namely, it is the case of phenomenons of money illusion and taking sunk costs into account. The main purpose of the thesis is to summarize theoretical knowledge about the phenomenons and subsequently, using the experiment, apply and verify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Martin Musil
  • Oponent: Jiří Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40738

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management