Bc. Peter Mačkay

Diplomová práce

Měření výkonnosti knihovny Java NIO

Java NIO library benchmark
Abstract:
The target of this thesis is the Java NIO library. Specifically the benchmarking of its performance and the comparison of different virtual machines using a benchmark suite developed to measure the performance of chosen operations from Java NIO. The thesis consists of an introduction of the most important already existing suites, a description of the Java NIO library itself, of the design process and …více
Abstract:
Predmetom záujmu tejto práce je knižnica Java NIO. Konkrétne sa zameriava na testovanie jej výkonnosti a vzájomné porovnanie rôznych virtuálnych strojov pomocou testovacej sady vyvinutej na benchmarkovanie vybraných operácií z Java NIO. Súčasťou práce je predstavenie najvýznamnejších už existujúcich sád testov, samotnej knižnice Java NIO, popis procesu návrhu testovacej sady a prezentácia dosiahnutých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Tunka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma