Bc. Roman Smola

Diplomová práce

Vliv nedostatku pracovníků na ekonomický subjekt působící v automobilovém průmyslu

The influence of labour shortage on the economic entity operating in the automotive industry
Anotace:
Tématem této diplomové práce je "Vliv nedostatku pracovníků na ekonomický subjekt působící v automobilovém průmyslu". Určeným subjektem je firma DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (dále jen DMCZ) se sídlem v Liberci. Cílem práce je identifikovat a následně analyzovat vlivy nedostatku pracovníků konkrétně na DMCZ, a navrhnout možnosti na zlepšení současné situace. Práce se nejprve zabývá teoretickými …více
Abstract:
The topic of this Thesis is "The Influence of Labour shortage on the economic entity operating in the automotive industry". Designated entity is DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (hereinafter DMCZ) based in Liberec. The aim of the Thesis is to identify and then to analyze the effect of labour shortage specifically on DMCZ and suggest ways to improve the current situation. The thesis first deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smola, Roman. Vliv nedostatku pracovníků na ekonomický subjekt působící v automobilovém průmyslu. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta