Bc. Stanislava Prosná

Diplomová práce

Způsoby řízení úvěrového rizika

Options for Managing Credit Risk
Anotace:
Tato diplomová práce na téma „Způsoby řízení úvěrového rizika“ je zaměřena na úvěrové riziko, ale v práci budu definovat i ostatní finanční rizika. Nastíním, jaké jsou na trhu možnosti úvěrových obchodů. A dané možnosti úvěrových obchodů pro fyzické osoby do detailu popíši a porovnám jejich konkurenci u jednotlivých bank, pro právnické osoby jen zběžně vyjmenuji. Posoudím i jednotlivé způsoby řízení …více
Abstract:
This thesis on „Options for Managing Credit Risk“ will be focused on credit risk, but in this work will be defined other financial risks. I will be try outline, what options are on the market lending business. And I will be describe the possibility of loan transactions for individuals in detail, and I will be compare their competition at individual banks, at corporate entities I can only cursorily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Přemysl Rohlíček
  • Oponent: Ing. Ivana Moltašová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance