Nikola Musilová

Bakalářská práce

Veřejná podpora kinematografie v ČR

Support of Cinematography by the Public Sector in the Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je zjistit, který systém podpory filmu prostřednictvím Státního fondu kinematografie je výhodnější pro stát a který pro žadatele o finanční podporu. Práce se skládá ze tří kapitol, kde první kapitola obsahuje detailní popis Státního fondu kinematografie, druhá se zaměřuje na vybrané státy, kterými jsou Spojené státy americké, Velká Británie, Německo a Francie, poslední kapitola poté obsahuje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out which system of the film support provided by the National Cinematography Fund is more profitable for the state and which one is more profitable for the applicants applying for the financial support. The thesis consists of three chapters, where the first chapter contains a detailed description of the National Cinematography Fund, the second one focuses on selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Barbora Slintáková
  • Oponent: Alena Maaytová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84185