Zuzana Juklová

Bakalářská práce

Analýza finanční podpory filmových projektů Státním fondem kinematografie v letech 2013-2019

Analysis of The Czech Film Fund financial support for feature films in 2013–2019
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou finanční podpory hraných filmů Státního fondu kinematografie v letech 2013–2019. První část vymezuje aktuální možnosti finanční podpory filmů vznikajících v České republice. Značný prostor je věnován instituci Státního fondu kinematografie, jakožto dominantnímu aktéru veřejné podpory. Druhá část analyzuje expertní posudky SFK s cílem zjistit aspekty kvalit projektů vedoucích …více
Abstract:
This thesis analyzes the financial support for feature films provided by the Czech Film Fund in 2013–2019. The first part defines the current possibilities of financial support for film in the Czech Republic. A considerable part is devoted to the Czech Film Fund, as the dominant institution in public support. The second part analyzes experts´ evaluations of the movies that apply for support. The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Hanzlík
  • Oponent: Anna Kochová Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80450