Bc. Jan Reiner

Master's thesis

Public Relations společnosti Czech National Trust

Public Relations of Czech National Trust
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se Public Relations (PR), jejichž cílem je budovat pozitivní vztahy mezi organizací a veřejností za účelem tvorby image, získání důvěry a vzájemného porozumění. Cílem práce je navrhnout PR kampaň pro nevládní neziskovou organizaci Czech National Trust pro rok 2016 s ohledem na finanční možnosti dané společnosti. Teoretická část se zaměřuje na objasnění …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on issues related to Public Relations (PR), whose goal is to build positive relationships between organization and the public in order to create the image, gaining trust and mutual understanding. The aim is to create a PR campaign for a non-profit organization called Czech National Trust for 2016 with respect to financial possibilities of the company. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015
Accessible from:: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Reiner, Jan. Public Relations společnosti Czech National Trust. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta