Bc. Světlana Vrabcová

Bakalářská práce

Zdraví a zdravý životní styl žáků na středních školách

Health and healthy lifestyle of secondary school pupils
Anotace:
Bakalářská práce na téma Zdraví a zdravý životní styl žáků na středních školách se zabývá otázkou zdraví a faktory, které na ně působí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji všechny působící činitele a důsledky špatného životního stylu. Praktická část zkoumá úroveň životního stylu u dívek zdravotnického vzdělání a u dívek učebního oboru prodavačka. Na konci …více
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to health and healthy lifestyle of secondary school students. It is focused on questions of health and health influencing factors. The thesis is devided to theoretical and practical part. At theoretical part I describe health influencing factors and poor lifestyle consequences. The practical part investigates lifestyle level of girls attending medical high school and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování