Theses 

Zdraví a zdravý životní styl žáků na středních školách – Bc. Světlana Vrabcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Bc. Světlana Vrabcová

Bakalářská práce

Zdraví a zdravý životní styl žáků na středních školách

Health and healthy lifestyle of secondary school pupils

Anotace: Bakalářská práce na téma Zdraví a zdravý životní styl žáků na středních školách se zabývá otázkou zdraví a faktory, které na ně působí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji všechny působící činitele a důsledky špatného životního stylu. Praktická část zkoumá úroveň životního stylu u dívek zdravotnického vzdělání a u dívek učebního oboru prodavačka. Na konci práci shrnuji výsledky mého výzkumu a navrhuji řešení zlepšení znalostí v této oblasti.

Abstract: This bachelor thesis is dedicated to health and healthy lifestyle of secondary school students. It is focused on questions of health and health influencing factors. The thesis is devided to theoretical and practical part. At theoretical part I describe health influencing factors and poor lifestyle consequences. The practical part investigates lifestyle level of girls attending medical high school and girls attending education branch shop assistant. At the end of my work I summarize results of my research and I suggest solution for better knowledge of this field.

Klíčová slova: Zdraví, zdravý životní styl, civilizační choroby, patologické závislosti, výživa, pohyb, pitný režim, drogy, alkohol, kouření, vzdělání, Health, healthy lifestyle, lifestyle diseases, addiction, nutrition, sport, water intake, drugs, alcohol, smoking, education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 12:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz