Bc. Světlana Vrabcová

Bachelor's thesis

Zdraví a zdravý životní styl žáků na středních školách

Health and healthy lifestyle of secondary school pupils
Abstract:
Bakalářská práce na téma Zdraví a zdravý životní styl žáků na středních školách se zabývá otázkou zdraví a faktory, které na ně působí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji všechny působící činitele a důsledky špatného životního stylu. Praktická část zkoumá úroveň životního stylu u dívek zdravotnického vzdělání a u dívek učebního oboru prodavačka. Na konci …more
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to health and healthy lifestyle of secondary school students. It is focused on questions of health and health influencing factors. The thesis is devided to theoretical and practical part. At theoretical part I describe health influencing factors and poor lifestyle consequences. The practical part investigates lifestyle level of girls attending medical high school and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavla Stejskalová
  • Reader: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training