Bc. Jindřich Březina

Master's thesis

Integrace nástrojů pro Document Management System (DMS) do podnikových informačních systémů (ERP)

Integration of Document Management System into Enterprise Resource Planning System
Abstract:
Tato diplomová práce prezentuje návrh implementace integrace nástroje pro správu dokumentů do podnikového systému pro správu zdrojů. Implementace je realizována za pomocí moderních technologií od společnosti Microsoft jako je Silverlight a Windows Comunication Foundation. Použití Windows Communication Foundation se jeví jako klíčové, neboť umožňuje definovat univerzální rozhraní mezi nástrojem pro …more
Abstract:
Thesis introduce interface definition suitable for document management system integration. Integration in this case means ability to offer services provided by document management system to enterprise resource system. Interface specification is realized in Windows Communication Foundation. There is also implementation using this interface introduced. It is web tier client prepared as Silverlight module …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2010
  • Supervisor: RNDr. Pavel Hajn
  • Reader: Mgr. Martin Osovský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky