Bc. Koldušková Koldušková

Diplomová práce

Právo na informace - legislativa a praxe

The right to information - legislation and practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá svobodným přístupem k informacím ve veřejné správě. V teoretické části se zabývá ústavním základem, právním rámcem, a především procesním postupům při uplatňování práva na informace. Praktická část zkoumá přístup vybraných městských úřadů k poskytování informací. V závěru této práce jsou vymezeny problémy související s aplikací svobodného přístupu k informacím v praxi a možné …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the free access to information in public administration. The theoretical part deals with the constitutional basis, legal framework and and, above all, the procedural procedures for the application of the right to information. The practical part examines the approach for selected municipal authorities. At the end of this work, the problems related to the application of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/yrk18/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
  • Oponent: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě