Simona SMĚŠNÁ

Bakalářská práce

Alternativní výživa jako součást zdravého životního stylu

Alternative nutrition as a part of healthy lifestyle
Anotace:
Prezentovaná práce se zabývá alternativními výživovými směry a jejich dopadem na lidské zdraví. První část popisuje teoreticky základní prvky výživy ve stravování člověka, dále také vybrané alternativní výživové směry a s nimi související dopad na zdraví. Praktická část byla zhotovena za pomoci dotazníkového šetření. Zabývá se základní charakteristikou respondentů, stravovacími návyky, jejich důvody …více
Abstract:
Submitted thesis presents alternative dietary lifestyles and their impact on health. The first theoretical component describes basic elements of nutrition, in conjunction with selected alternative dietary approaches and their impact on health. The practical element was executed as a survey. This survey was designed to evaluate the characteristics of each individuals and their response to dietary alteration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Luhanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMĚŠNÁ, Simona. Alternativní výživa jako součást zdravého životního stylu. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra